برگزاری جلسه ستاد شاهد و ایثارگران واحد تهران مرکزی

برگزاری جلسه ستاد شاهد و ایثارگران واحد تهران مرکزی

جلسه ستاد شاهد و ایثار گران با حضور ریاست محترم دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی و اعضای جلسه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰پیرامون رفع مسائل و مشکلات دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار گردید.
اعطای امتیازات جدید به جانبازان و ایثارگران

اعطای امتیازات جدید به جانبازان و ایثارگران

اعطای امتیازات جدید به جانبازان و ایثارگران