معرفی ستادشاهدوایثارگر

 

 از ابتدای سال تحصیلی ۸۶-۸۵ ستاد شاهد و ایثارگر در این واحد دانشگاهی  راه اندازی شد. با توکل بر خداوند و کمک مسئولین دانشگاه، ستاد مزبور جهت ارائه خدمات شایسته در زمینه های آموزشی، مالی، فرهنگی و فوق برنامه برای ارتقاء سطح علمی دانشجویان عزیز شاهد و ایثارگر با بهره مندی از امکانات و اعتبارات در نظر گرفته شده در دانشگاه، خدمت رسانی می نماید.

 

 مدیر امور شاهد و ایثارگران

خانم خدایاری

 

وظایف ستاد شاهد و ایثارگر

 

۱-    اجرای کلیه بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های ارسالی از سوی سازمان مرکزی دانشگاه

۲-    برگزاری جلسات ستاد شاهد و ایثارگر و اطلاع رسانی به اعضای ستاد

۳-     پیگیری و اجرای کلیه مصوبات ستاد و بیان مسائل و مشکلات دانشجویان شاهد و ایثارگر در جلسات ستاد به منظور برطرف کردن مشکلات و موانع موجود و ارائه هرگونه پیشنهاد برای بهبود و ارتقای سطح تحصیلی دانشجویان

۴-    اجرای طرح تقویت بنیه علمی و طرح استاد مشاور برای دانشجویان شاهد و ایثارگر

۵-    ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از دانشجویان شاهد و ایثارگر

۶-     اطلاع رسانی شایسته به دانشجویان شاهد و ایثارگر برای بهره مندی از امکانات، تسهیلات و خدمات موجود

۷-    همکاری و تعامل مناسب با بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت اجرای مطلوب برنامه های مصوب ستاد

۸-    برگزاری اردوها و همایش های مختلف و تشویق دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر

 ۹-    تهیه گزارش عملکرد به صورت شش ماهه و سالیانه و ارسال آن به اداره کل امور ایثارگران سازمان مرکزی